100 fjalitë më të përdorura në gjermanisht-100 am meisten verwendete Sätze in Deutsch.

1. Wie geht es dir? Si jeni?

2. Mir geht es gut. Jam mirë.

3. Freut mich, Sie kennenzulernen.

Unë jam i lumtur që u njohëm.

Mesime Gjermanisht: Wer bist du? Kush je ti?

Ketu flitet per nje situate ku Hansi gjen nje njeri qe po fle ne garazhin e tij.

Was machst du hier? - Cfare po ben ketu?

Bist du verrückt? - Mos je i çmendur?

Warum? Ich möchte schlafen - Pse? Une dua te flej.

Emrat e shteteve ne gjermanisht- Ländernamen in deutscher Sprache

 Afganistan          Afghanistan         

Shqiperia        Albanien         

Algjeria          Algerien         

Andorra          Andorra         

Angola          Angola 

Trennbare Verben-Foljet e ndashme Gjermanisht

 Foljet e ndashme ne gjermanisht janë folje kryesore që kur ju shtohet nje parashtesë ndryshojnë kuptimin: 
Ne zgjedhimin ne fjali zakonisht pjesa qe ju shtohet kalon ne fund te fjalisë.

Parashtesat jane si psh mit, auf, ab, her, etj.

Poshtë janë disa folje dhe shembuj të tyre: