Trennbare Verben-Foljet e ndashme Gjermanisht

 Foljet e ndashme ne gjermanisht janë folje kryesore që kur ju shtohet nje parashtesë ndryshojnë kuptimin: 
Ne zgjedhimin ne fjali zakonisht pjesa qe ju shtohet kalon ne fund te fjalisë.

Parashtesat jane si psh mit, auf, ab, her, etj.

Poshtë janë disa folje dhe shembuj të tyre:


MITKOMMEN: vij me ty

Ich komme mit: Unë vij me ty

Kommst du mit?-Do vish me mua.


Ankommen: Mbërrij,

Wann kommt der Zug an? Kur do te mberrijë treni?

MITNEHMEN: Marr me vete

Ich nehme mit - Une marr me vete...AUFWACHEN : qohem

Ich wache um 7 Uhr auf: Unë qohem në 7.


AUFGEBEN: heq dorë

Ich gebe auf: Unë heq dorë.


AUFSTEHEN: zgjohem

Ich stehen um 7 Uhr auf : Une zgjohem ne orën 7. 


HERKOMMEN: vijë këtu

Komm sofort her! Eja shpejt këtu !


Anfangen: Filloj / Për të filluar

Wann fängt der Unterricht an ?: Kur fillon mësimi?


AUSSTEIGEN: Zbres / zbresë nga diku

Ich steige aus dem Zug - Une zbres nga treni


Vorschlagen: Sygjeroj /për të sugjeruar

Was schlägst du vor ?: Çfarë sugjeroni ju?


ZUHÖR : dëgjoj

Hör mir zu! Më dëgjoni!


HINGEHEN: shkoj atje

es gibt ein Party.Wir gehen hin: Ka nje feste ne shkojme atje.


ANRUFEN: thirrje / telefonatë

Ich rufe dir an - Une te telefonoj ty.

Ruf mich an -Me telefono.


REINKOMMEN: hy brenda

Kommen Sie rein ! Hyni brenda!


ab|fahren

an|fahren

aus|fahren

durch|fahren

fort|fahren

los|fahren

mit|fahren

um|fahren

verfahren

zerfahren

Keine Kommentare:

Kommentar posten